Dr. Aylin Yaman TBMM’de yaptığı konuşmada, “madde bağımlılığı çekirdek aileden başlayarak incelenmesi gereken, esas olarak "riskli grup" dediğimiz ergenlik dönemi olan ve 15-22 yaş aralığının baskın olduğu fakat kullanımının bazı bölgelerde 9 yaşına kadar indiği, kısacası sadece gençlik dönemi değil, çocukluk dönemini de kapsayan toplumsal bir sorundur. Bu nedenledir ki başlatılan bu mücadeleyi, anne-babalarla başlatılan, çocukluk dönemi boyunca sürdürülen, ergenlik döneminde ise daha yakın takipte olunması gereken koruyucu ve önleyici faaliyetler bütünü olarak ifade etmeliyiz. Türkiye'de yirmi yıl önce bu iktidar tarafından başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla, maalesef, birinci basamak koruyucu sağlık sistemimiz göz ardı edilmiş, hekim ve hemşirenin yanı sıra, içinde bulunduracağı sosyal hizmet ve psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarıyla bölge nüfusunun uyuşturucuyla mücadele kapsamında da yakından takip edilebileceği bir kurgudan uzaklaşılmış, yüklendiği ağır nüfus yüküyle bölgedeki ailelerin temel takip sistemlerini âdeta imkânsız hâle getirmiştir” dedi.

YOKSULLUK ARTIK BU ÜLKEDE BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR

Yoksulluğun madde kullanımın artışında belirleyici bir unsur olduğunu belirten Dr. Aylin Yaman; “Ülkemizin temel sorunu olan yoksulluk, uyuşturucuyla mücadelenin de ana unsurudur. Yoksulluk artık bu ülkede bir halk sağlığı sorunudur ve konunun yarattığı ekonomik kıskaç ve tükenmişlik hâli, umut arayışı içinde olan gençlerimizi ve kontrolsüz kalan çocuklarımızı uyuşturucu felaketine sürüklemektedir” değerlendirmesinde bulundu.

AMATEM VE ÇEMATEM SAYILARI YETERSİZ

Dr. Aylin Yaman, ülkemizin başkenti Ankara'da dahi işlevsel tek bir ÇEMATEM’in bulunmadığına dikkat çektiği konuşmasında, koruyucu sağlık sisteminin ve eğitimin önemine vurgu yaptı. Yaman, “koruyucu sağlık sistemine ve eğitime yatırım yapmayan bu iktidar zihniyeti, aynı şekilde, emek yoğun bir iş olan, insana yatırımı gerektiren rehabilitasyon süreçlerini de öncelemekten son derece uzaktır. Türkiye'de kısaca "AMATEM" ve "ÇEMATEM" olarak adlandırılan erişkin, çocuk ve ergenlerdeki madde bağımlılığı tedavi merkezlerine ve insan kaynağına yıllar içinde yeterli ve planlı yatırım yapılmamıştır. Sistem, yetersiz yatak sayısıyla ve takip sistemlerinin birinci basamak entegrasyonunu kurmadan, yeterli sosyal hizmet uzmanlığı ve psikolojik destek sağlamadan uyuşturucuyla mücadele eden bireyleri kontrolsüzce ve çaresizce hayatın içine terk etmektedir” dedi.

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE BİR EKİP İŞİDİR

Madde bağımlılığı ile mücadelede hiçbir ayrım gözetmeksizin, ilgili kurum ve kuruluşların entegre bir biçimde çalışmanın önemine dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, “Madde bağımlılığıyla mücadele bir ekip işidir. İçişleri Bakanlığının, Adalet Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Millî Eğitim Bakanlığının yetkin kadrolarının entegre çalışmasıyla şeffaf veri yönetimiyle ve özellikle Sosyal Güvenlik Kurumunun madde bağımlılığında uluslararası kabul gören tüm ilaç ve implant uygulamalarını geri ödeme kapsamına almasıyla sağlanmalıdır. Sonuç olarak tüm bu süreçlerde tam olarak hangi aşamada olduğumuzu anlamak ve eylem planlarımızı revize etmek ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması elzemdir” değerlendirmesini yaptı ve Meclis Araştırması açılması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verdiklerinin altını çizdi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu! Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!

Editör: Erdal ŞAHAN