Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın, , Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerine “Başarı ve Motivasyonsemineri verdi.

Öğrencilerin, yeni akademik dönemde, sportif, sanatsal ve akademik başarılarını desteklemek amacıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın, 4 İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerine “Başarı ve Motivasyon” semineri verdi.

Öğrencilerin soruları ile interaktif bir şekilde verilen seminerde, en çok ilgi çeken ve soru cevap katılımının yoğun olduğu bölüm ise bilinçli internet kullanımı için nasıl hareket edilmesi gerektiği oldu.

Başarıyı etkileyen faktörler arasında sağlıklı beslenme, kaliteli uyku gibi konuların ele alındığı sempozyumda, ders çalışma alışkanlığı, ödevlerin zamanında yapılması gibi sorumluluklara da değinildi. Öğrencilerin sınıfta dikkatini toplaması için neler yapması gerektiğine dair bilgilerin aktarılırken, çalışma masası ve odasının nasıl olması gerektiğiyle ilgili de bireysel sorumluluklar ele alındı. Sempozyumda ayrıca çocuklara gerçek başarı öyküleri aktarılarak, onların hayalleri ve geleceğe dair düşünceleri üzerine de konuşuldu.

Motivasyon en önemli başarı kaynağı!

İsrail'de savaş sonrası Gazze yönetimi çatlağı İsrail'de savaş sonrası Gazze yönetimi çatlağı

Öğrencileri motive etmenin eğitim hayatında başarı oranlarına büyük katkısı olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın, motivasyonun bireylerin yaşamlarında harekete geçmelerini sağlayan itici güç olduğunu belirtti. Motivasyonun, insanların beklentilerini, isteklerini, ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını kapsayan, davranışı yönlendiren güç olduğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Sorakın, bu tarz seminerlerin çocuklar üzerinde önemli bir etki yarattığını dile getirdi.

Editör: Erdal ŞAHAN