Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi tarafından Depreme Dirençli Bursa’ paneli düzenleniyor. Deprem tehlikesi ve ikincil afetler, depreme dirençli kentler ve yapılar ile deprem hukukunun ele alınacağı ‘Depreme Dirençli Bursa’ paneli alanında uzman isimlerin katılımıyla 30 Mayıs Salı günü Saat 13:00’da Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda yapılacak.

Panelin tanıtım toplantısında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, deprem konusuyla alakalı herkesin bilgi sahibi olması gerektiğine vurgu yaptı. Bursa’da yaşayan herkesi panele davet eden Orhan, “Bu çalışma; 1855 depreminde Bursa’yı yaralayan, Bursa’da çöküntüye sebebiyet veren, yıkıma sebebiyet veren fay hattının ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir çalışma. Bu konu Bursa’da yaşayan herkesi, her kurumu ilgilendiriyor. Muhakkak bilgi sahibi olmak gerekiyor. Hele ki son depremlerde yaşadıklarımızın ardından bizim bu konuyu çok dikkate ele almamız gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Amaç; depreme dirençli Bursa

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Tün ise yapılacak panelin farkındalık oluşturması nedeniyle çok kıymetli olduğunu belirtti.  Bilimsel verilerin hayata geçirilmesinin toplumun bütününün elinde olduğunu belirten Doç Dr. Tün, “Buradaki amaç ve hedef depreme dirençli Bursa. Yakın zamanda yaşadığımız depremlerin yıkıcı etkisini Bursa’da yaşamamak. Bu panel sayesinde kamuoyuyla paylaşacağımız bu bilgi nezdinde çok ciddi kazanımlar elde edebilme fırsatı yakalayacağız.  Hedefimiz hep birlikte başarabilmek. Bursa’nın bütününü depreme daha dirençli hale getirmek istiyorsak, bunu birlikte ele almamız gerekiyor. Bilim insanları bilimsel verileri kamuoyuyla paylaşır, insanları bilgilendirir fakat bu verileri uygulamak, hayata geçirmek tamamen toplumun bütününün elinde. Bundan sonraki süreçte mevcut depreme dayanıksız yapı stoku veya yeni yerleşime açılacak alanlar, bundan sonraki elli yıllık, yüz yıllık periyotta Bursa’nın kentsel gelişimi, depreme dirençlilik noktasında nelere dikkat edilmeli.  Bu sorulara hep birlikte yanıt aramaya çalışacağız.  Bu fırsatı verdikleri Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Bursa Kent Konseyi’ne ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın da konuşmacı olarak yer aldığı ‘Depreme Dirençli Bursa’ panelinin programı şu şekilde;

AÇILIŞ OTURUMU

Prof. Dr. Hasan Mandal

(TÜBİTAK Başkanı)

1.OTURUM: DEPREM TEHLİKESİ VE İKİNCİL AFETLER

Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi Muammer Tün

(Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu – “Jeolojik ve Jeofizik Metodlarla Yeni Keşfedilen 1855 Bursa Depremlerinin Kaynağı: Ovaları Biçen Kayapa-Yenişehir Fayı”

(Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Tolga Görüm – “Depremin Tetiklediği Heyelanlar ve Riskler”

(İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mahmut Drahor – “Bursa ve Çevresinin Aktif Tektonik Özellikleri, Tarihsel Depremleri ve Kentin Yerbilimsel Anlamda Depreme Hazırlanması İçin Öneriler”

(Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hasan Özdemir – “Sel ve Taşkın Tehlikesi”

(Bursa Uludağ Üniversitesi Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı)

  1. OTURUM: DEPREME DİRENÇLİ KENTLER VE YAPILAR

Moderatör:

Prof. Dr. Beyhan Bayhan – “Sismik İzolasyonlu Yapılar”

(Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Yönetimi Ana Bilim Dalı)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Adem Doğangün – “Depremde Yapı”

(Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı)

Doç. Dr. Eyübhan Avcı – “Zeminlerde Sıvılaşma ve Sıvılaşmanın Önlenmesine Yönelik Zemin İyileştirme Yöntemleri”

(Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalı)

Dr. Akın Kısa – “Akıllı Şehirler ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları”

(T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı)

  1. OTURUM: DEPREM HUKUKU

Moderatör:

Avukat/İnşaat Mühendisi Mehmet Türker – “Deprem Hukuku ve Kentsel Dönüşüm”

Konuşmacılar:

Avukat Bülent Kort – “Depremin Borç İlişkisine Etkileri”

Avukat Emrah Çeliktaş – “Deprem Bölgelerinde Yargı Süreci”

Avukat Şirin Alçı – “Kayıp Kişi Süreçleri”

Editör: Erdal ŞAHAN