Bipolar bozukluk, duygusal bir roller coaster gibi, bireyin duygusal durumunda belirgin iniş çıkışlarla karakterize edilen bir psikiyatrik durumdur. Bu bozukluk, mani ve depresyon episodları arasında gidip gelme eğilimindedir, bu da bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Mani Episodları:

Bipolar bozukluğun en belirgin özelliği, manik epizodlardır. Bu dönemde birey, aşırı enerji, düşük uyku ihtiyacı, hızlı düşünce ve konuşma, dürtüsel davranışlar ve aşırı özgüven gibi belirtiler yaşayabilir. Mani dönemde birey, normal günlük aktivitelerde aşırı bir artış gösterebilir, ancak bu hiperaktivite genellikle sürdürülemez bir hale gelir.

Depresif Episodlar:

Manik dönemler depresif dönemlerle yer değiştirir ve bu dönemde birey, enerji eksikliği, umutsuzluk, ilgi kaybı, uyku sorunları ve düşük özgüven gibi depresyon belirtileri yaşar. Bu durum, günlük yaşam aktivitelerine katılımı ciddi şekilde kısıtlayabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Tedavi ve Destek:

Bipolar bozukluk, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Psikoterapi, özellikle bilişsel davranış terapisi (BDT), bireyin duygusal düzenlemesini ve stresle başa çıkma becerilerini güçlendirmede etkili olabilir. İlaç tedavisi, mani ve depresyon belirtilerini yönetmeye yardımcı olabilir.

Ayrıca, sosyal destek de kritik bir rol oynar. Aile ve arkadaşlar, bireyin duygusal dalgalanmalarıyla başa çıkmasına yardımcı olabilir ve destek sistemleri, tedaviye uyum açısından hayati önem taşır.

Bipolar Bozukluk ve Toplumsal Farkındalık:

Bipolar bozukluk, genellikle toplumda anlaşılamayan ve stigmatize edilen bir durumdur. Bu nedenle, toplumsal farkındalığın artırılması, bireylerin bu zorluğa açıkça destek sağlamasını ve profesyonel yardım aramasını teşvik edebilir.

Uzman Psikolog Hatice Börek, '' Sonuç olarak, bipolar bozukluk, duygusal bir denizdeki dalgalı bir yolculuğu temsil eder. Ancak doğru tedavi ve destekle, bireyler bu dalgalanmalarla başa çıkabilir ve yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler. Unutulmamalıdır ki, her birey farklıdır ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planı, bipolar bozuklukla yaşayanların yaşam kalitesini artırabilir.'' dedi.

Editör: Erdal ŞAHAN