LG, üst üste üçüncü kez en yüksek yıllık gelire ulaşan 84 trilyon KRW yıllık konsolide gelir ve 3,5 trilyon KRW yıllık işletme karı bildirdi. Bu rakamlar, ekonomik yavaşlamadan kaynaklanan gecikmeli talep toparlanmasının yanı sıra artan piyasa rekabetinin yarattığı zorluklara rağmen, talebin bastırıldığı önceki dönemde gözlemlenen sonuçlara yaklaşan, dirençli bir iş performansını ortaya koyuyor.

Yıllık gelirdeki tarihi yüksek seviye, LG'nin temel faaliyet alanlarının sağlam temellerine ve B2B sektörlerinde yaşanan büyümeye bağlanıyor. LG'nin son üç yıldaki gelirinin bileşik yıllık büyüme oranının (CAGR) yüzde 13'ün üzerinde olması dikkat çekici olarak işaret ediliyor. Ayrıca yıllık faaliyet kârı da güçlü bir performans sergileyerek bir önceki yılla kıyaslanabilir seviyelere ulaşmış durumda.

LG'nin zorlu dış ortam karşısında gösterdiği etkili yönetim performansı özellikle dikkat çekiyor ve sektörde fark yaratıyor. B2B sektörlerinde yüksek büyümeyi teşvik etmek için pazar dönüm noktalarının erken belirlenmesi de dahil olmak üzere iş portföyünü geliştirmeye yönelik stratejik çabalar çok önemli bir rol oynuyor. Donanım odaklı işlerden platform tabanlı hizmet işine geçiş gibi iş modeli inovasyonları da istikrarlı kârlılığın korunmasına katkıda bulunuyor.

Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri işinde LG'nin yıllık 30 trilyon KRW gelir seviyesine ulaşması bekleniyor. Talep kutuplaşmasına çözüm bulmak için birinci sınıf liderliği korurken satış hacmi bölgelerini genişletmek gibi stratejik pazar yaklaşımları bu başarıda önemli bir rol oynuyor. HVAC, bileşenler ve ankastre cihazlar gibi alanlarda B2B genişlemesi genel büyümeye daha da katkıda bulunuyor. LG ileriye dönük olarak, geleceğe hazırlanmak için doğrudan tüketiciye (D2C) ve abonelikler de dahil olmak üzere iş modellerindeki değişiklikleri hızlandırırken, ürün ve üretim rekabetçiliğindeki temel yetkinlikleri güçlendirme çabalarına odaklanacak. Şirket ayrıca, işletim sistemlerine gömülü beyaz eşya serisini genişleterek "Sıfır İşgücü Ev" değerini yansıtan akıllı ev çözümlerini geliştirme çabalarını da hızlandıracak.

Araç bileşeni çözümleri işinin, kuruluşundan sonraki on yıl içinde yıllık gelirinin 10 trilyon KRW'yi aşarak LG'nin ana faaliyet alanlarından biri haline gelmesi bekleniyor. Üretim tesislerinin ortalama işletim oranı geçen yıldan bu yana yüzde 100'ü aşarak büyümeyi destekliyor. Bu yıldan itibaren LG, hacimsel büyümeyi hedeflerken, yazılım tanımlı araçların gelişen trendinde yetenekleri güvence altına alma çabalarını yoğunlaştıracak. Beyaz Eşya ve BT alanlarında biriken farklılaşma teknolojilerinden yararlanan şirket, araç içi deneyimleri geliştirirken EV bileşenleri ve farlar da dahil olmak üzere tüm işletmenin verimliliğini ve sinerjisini hızlandırmayı planlıyor.

Avrupa gibi önemli pazarlardaki zorluklara rağmen ev eğlencesi sektörü, webOS içeriği ve hizmetlerinde anlamlı bir büyüme yaşadı. Bu yıl, webOS ekosisteminin genişlemesi TV'lerin ötesine geçerek akıllı monitörleri, araç içi bilgi-eğlence sistemini ve diğer alanları kapsayacak ve iş kapsamını daha da genişletecek. Ürün açısından bakıldığında LG, premium pazara liderlik etmek için çift kanallı bir strateji izleyerek hem üst düzey OLED serisini hem de QNED serisini önemli ölçüde güçlendirecek.

İş çözümleri şirketi, EV şarjı ve robot teknolojisi gibi önemli alanların erken ticarileştirilmesine odaklanıyor. LG'nin B2B işinde lider olan bu segment, tek ürün tedarikinden entegre çözümler sağlamaya ve bitişik çözümler sağlamaya geçişi hızlandırmayı hedefliyor. Organizasyon içerisinde önemli oranda yeni işlerin yer alması nedeniyle, kısa vadeli yönetim performansından ziyade geleceğe yönelik hazırlıklara yönelik yatırımlara öncelik veriliyor.

Bu rakamlar Kore Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına dayalı geçici konsolide kazançları temsil etmektedir ve LG Electronics nihai kazanç sonuçlarını açıklamadan önce yatırımcılara bir hizmet olarak sunulmaktadır. 2023 yılı net kârı ve her bir Şirketin yönetim performansı da dahil olmak üzere teyit edilen sonuçların resmi duyurusu bu ayın sonlarında planlanıyor.

Editör: Erdal ŞAHAN