Başdenetçi Malkoç, kamu personel sisteminin önemli bir konu olduğunu söyleyerek, böyle bir konunun ele alınarak çalışma yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye’de çok sayıda sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Malkoç, “Hiçbir sivil toplum kuruluşu kendi alanında derinlemesine bir çalışma yapmıyor. Genellikle ideolojik ve Türkiye’nin genel konularında ilgileniyor. Bunun istisnası Memur-Sendir. Bu çalıştayda olduğu gibi hem çalışmalarını yürütüyor hem de ilgili konularında tarafları ve akademisyenleri bir araya getirip sorunları çözmeye çalışıyor. Bu anlamda Memur-Sen hem üye sayısıyla hem de imkânları ve gördüğü fonksiyonları itibarıyla Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünü yapıyor.” dedi.

“Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikâyetlerin yüzde 20’si kamu personeliyle ilgili.”

Kamu Denetçiliği Kurumunun bağımsız ve tarafsız bir kurum olduğunu bildiren Malkoç, “Kamu Başdenetçisinin çalışması esnasında hiçbir makam, merci telkinde bulunamaz, talimat veremez. Bu anlamda KDK, Türkiye’de son yıllarda açılan kurumlarından en önemlilerinden biridir. KDK olarak biz sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamu personelleri iç içeyiz. Türkiye’de yaklaşık 6 milyona yakın kamu personeli var. Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikâyetlerin yüzde 20’si kamu personeliyle ilgili. Özellikle kamu personelinde vatandaşla devlet arasındaki ilişkilerde çözüm bulmaya çalışan bir kurumuz. Kamuda çalışan arkadaşlar ne kadar huzurlu olursa halka verilen hizmette o kadar kaliteli olur. Dünyanın her yerinde böyledir. KDK’da, dünyadaki standartları itibarıyla iyi yönetim ilkeleri açısından bütün müracaatlar incelenir.” diye konuştu.

Malkoç konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye 100. yılını tamamladı ve 21. Yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak diyoruz. Bunu fiili çalışmalarımızla göstermemiz gerekiyor. 21. Yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için burada en önemli görev kamu personeline düşüyor. Dolayısıyla onun oluşturacağı sistem ve sistemin iyi işletilmesi fevkalade önemli. Türkiye’de sistem yönünden çok fazla sorun yok. Sıkıntı var olan sistemin iyi işletilip işletilmemesi ve eksik noksanlık giderilmesi gayretinin zayıf olması. KDK olarak yaptığımız tespitlerin başında bu geliyor.”

Editör: Erdal ŞAHAN