TÜRKİYE CUMHURİYETİ;

Nüfus: 83.000.000

Başkent: Ankara

Rusya, Ermenistan'daki askerlerinin bir kısmını çekmeyi kabul etti Rusya, Ermenistan'daki askerlerinin bir kısmını çekmeyi kabul etti

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ;

Nüfus: 12.000.000

Başkent: Bakü

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ;

Nüfus: 17.400.000

Başkent:Astana

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ;

Nüfus: 6.000.000

Başkent:Aşkabat

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ;

Nüfus: 31.000.000

Başkent:Taşkent

KIRGIZİSTAN CUMHURIYETI:

Nüfus: 6.200.000

Başkent:Bişkek

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ;

Nüfus: 300.000

Başkent:Lefkoşa

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ:

ALTAY CUMHURİYETİ;

Nüfus: 300.000

Başkent:Gorno-altaysk

BAŞKURTİSTAN;

Nüfus: 5.300.000

Başkent:Ufa

KABARDEY-BALKARYA CUMHURİYETİ;

Nüfus: 1.200.000

Başkent: Nalçik

ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ;

Nüfus: 1.800.000

Başkent: şupaşkar

DAĞISTAN CUMHURİYETİ;

Nüfus: 3.500.000

Başkent:Mahaçkala

DOĞU TÜRKİSTAN;

Nüfus: 30.000.000

Başkent:Urumçi

GAGAVUZYA;

Nüfus: 200.000

Başkent:Komrat

HAKASYA;

Nüfus: 600.000

Başkent:Abakan

KARAÇAY- ÇERKES CUMHURİYETİ:

Nüfus: 700.000

Başkent:Çerkessk

KARAKALPAKİSTAN;

Nüfus: 1.400.000

Başkent:Nukus

NAHCİVAN;

Nüfus:500.000

Başkent:Nahcıvan

TATARİSTAN;

Nüfus: 4.500.000

Başkent:Kazan

TUVA CUMHURİYETİ;

Nüfus: 388.000

Başkent:Kısıl

YAKUTİSTAN;

Nüfus: 1.200.000

Başkent:Yakutsk

TÜRK AZINLIKLARI;

İRAN AZERİLERİ; İran’da varlığını sürdüren 30.000.000 Azeri Türkü bulunmaktadır.

KAŞKAYLAR; İran’da 2.500.000 kaşkay türkü yaşamaktadır.

NOGAYLAR: Rusya federasyonu, Türkiye, Romanya ve Türki cumhuriyetler’de toplam 400.000 civarında Nogay yaşamaktadır.

AHISKA TÜRKLERİ; Türkiye dışında, Rusya, Türki cumhuriyetler, Avrupa ve Abd’de yaklaşık 500.000 civarında Ahıska Türkü yaşamaktadır.

BALKAN TÜRKLERİ, Yunanistan, Bulgaristan ve eski Yugoslav devletlerinde yaşayan türkler. 1.000.000 civarındadır.

IRAK TÜRKMENLERİ; Irak’ta Musul-Kerkük başta olmak üzere çeşitli bölgelerde 3.500.000 civarında Türkmen yaşamaktadır.

KAÇARLAR; iran’ın bir dönemine damgasını vuran Türk boyudur. Günümüzde iran’da 25-30.000 Kaçar Türkü yaşamaktadır. Bizdeki Göçerler anlamındadır.

KARAY TÜRKLERİ (KARAİMLER), Dini inanış olarak museviliği seçen türk halkıdır. Başta Rusya ve İsrail olmak üzere dünyada 100.000 civarında Karay Türk’ü bulunmaktadır.

KIRIMÇAKLAR, bir başka yahudi türk boyudur. Karaimler ile akraba olup özellikle kırım’da yaşamaktadırlar. Günümüzde sayıları 10.000 civarındadır.

KAMUK TÜRKLERİ, Rusya-kafkasya-Dağıstan’da yaşayan kıpçak türkleridir. nüfusları 500.000 civarındadır.

SALARLAR, Çin’de varlığını sürdüren ve sayıları 200.000 civarında olan türk topluluğudur.

DOLGANLAR, Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve Sibir Türkleri ile akraba olan sayıları 10.000’i bulan türk topluluğudur.

ŞORLAR, Sibirya’da yaşayan ve günümüzde nüfusları 20.000 civarında olan türk topluluğudur.

SURİYE TÜRKLERİ, Günümüzde sayıları 1.500.000’i bulan Oğuz Türkmenleridir.

YUGURLAR, Çin’de yaşayan ve sayılları 20.000 civarında olan türk topluluğudur.

TEREKEMELER, günümüzde ekseri Rusya’da yaşayan ve sayıları 1.000.000 civarında olan kıpçak topluluktur.

HALAÇLAR(KALAÇ), İran-Afganistan’da yaşayan ve sayıları 200.000’i bulan Türk topluluğudur.

ŞAHSEVENLER, İran’da Kum, Tahran, Kazvin ve Zevcan'da yaşayan sayıları 300.000’i bulan azeri halk.

NAYMANLAR, Moğolistan, Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da yaşayan ve sayıları 3.000.000’u bulan topluluktur.

AVRUPA TÜRKLERİ, Almanya başta olmak üzre Avrupa’da yaşayan kandaşlarımızdır. nüfusları 9.000.000 civarındadır.

Bunların dışında populasyonları kayda değer olmasa da kendi gelenek ve göreneklerini sürdüren birçok türk topluluğu vardır. Genelde eski sovyet coğrafyasında yaşayan bu toplulukların birkısmının isimleri;

tofalar, yaka türkmenleri, afganistan türkmenleri, ilu türkleri, aynallu türkleri, aymaklar, hamseler, stravopol türkmenleri, teleütler, çulimler, barabalar, öngütler, kızıllar, hoşballar, biltirler, kamasinler, çulımlar,kızılderililer sayılabilir…

Bugün tüm dünyada yaşayan türk nüfusu 250.000.000’u bulmaktadır ki, bu da Çinliler, Hintliler, Endonezyalılar’dan sonra Türk Milleti’ni dünyanın en kalabalık 4. Nüfusu yapmaktadır.

Kaynak: https://www.tdpb.org.tr/post/d%C3%BCnyada-ne-kadar-t%C3%BCrk-var

Editör: Erdal ŞAHAN