Çocukluk yıllarında iplere olan büyülü ilgisi ve bunun yaratıcılığına kök salmasıyla sanatının ilk filizlerini bu nesneyle buluşturan Melike Kuş, bakmak ve görmek kavramlarına odaklanıyor.

Toplumsal olaylara yönelik bakış açımızın, bakmak ve görmek arasındaki ince çizginin bireylerin ilişkilerini nasıl şekillendirdiğini önemli ölçüde belirlediğini söyleyen sanatçı, bu iki kavram arasındaki farkın toplumsal meselelere hassas bir şekilde yaklaşmamızı etkilediğini belirtiyor.

Toplumsal bağlamda, belirli bir konuya sürekli odaklanmak, distopyanın karanlık gölgelerini çevresel bağlamın üzerine düşürüyor. Kuş'un eserleri, belirli bir olaya odaklanmışlığı sorgulayarak, izleyicilere sadece alıştıkları durumlara değil, aynı zamanda değişim ve dönüşüm için farklı bakış açılarına açık olmalarını hatırlatıyor. Sorunlara karşı duyarsızlaşmak, bir bakıma toplumsal körlüğe yol açan bir ütopya arayışının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İplikler aracılığıyla örülen eserler, toplumsal körlük ile mücadele etmenin ve farkındalığı canlı tutmanın önemini vurguluyor. Her bir ipliğin kendi başına zayıf olabileceğine ancak farklı bakış açıları, yetenekler, düşünce tarzları ve deneyimlerin bir araya geldiğinde güçlü ve dayanıklı bir bütün oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Edebiyatçı Samim Kocagöz'ün hayatı belgesel oldu Edebiyatçı Samim Kocagöz'ün hayatı belgesel oldu

Kuş’un eserlerinde “distopya” kavramı ve "at gözlüğü ile bakmak" deyimi oluşturduğu maskeli portrelerde birleşiyor. Bu portreler, toplumsal körlükten kurtulma ve gerçekliği görebilme yeteneğini simgeliyor, belki de toplumun gerçekleriyle yüzleşme, duyarsızlığından kurtulma ve bireyleri toplumsal meselelere karşı daha duyarlı hâle getirme potansiyelini vurguluyor. Kuş'un iplikle yarattığı dünya, bakmak ve görmek arasındaki ince çizgiyi anlamamıza yardımcı olurken, distopya kavramı aracılığıyla toplumsal değişim için sadece bakmaya değil, gerçekten görmeye davet ediyor.

“Eye to Eye in Dystopia” (Distopyada Göz Göze), 30 Aralık tarihine dek Merdiven Art Space’de ziyaret edilebilir.

Basın buluşması:

Sergiyi 5 Aralık Salı günü, saat 15:00’te gerçekleşecek basın buluşmasında, Melike Kuş eşliğinde gezmek isterseniz bu maili cevaplayarak katılım durumunuzu bildirebilirsiniz.

Editör: Erdal ŞAHAN