''Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Karataş'ın "Anadolu Akrep Faunasının Çeşitliliğini ve Evrimini Aydınlatma" projesi kapsamındaki çalışmalara çeşitli şartlar bildirilerek izin verildiği öğrenildi. Yurt dışına örnek çıkarılmayacağı ve sadece 100 birey akrep toplanacağı taahhütlerine uyulmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca “sahada bulunan flora, fauna, doğal ve kültürel değerlerin yanı sıra ekosistem bütünlüğüne de zarar vermeyecek şekilde yapılması, alanların özelliklerinin kaybolmamasına özen gösterilerek yaban hayatının tahrip edilmemesi” şartlarını da dikkate almamakla birlikte birçok maddeyi göz ardı ettikleri görülmüştür. Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği başkanı Ahmet Taşçı söz konusu izin belgesinin içeriği ve ihlali konusunda açıklamalarda bulundu.

13.05.2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesinde yönetici ve araştırmacı olarak çalıştığı bilinen Dr. Lorenzo Prendini isimli uzmanın, yaklaşık 1500 akrep örneğini, yasak olmasına rağmen, ülkesine götürmeye çalışırken yakalanması medyaya yansımıştır. Sonrasında söz konusu araştırmacı adına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Biyoloji Bölümünde çalışmakta olan akademisyenler olan Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş ile iş birliği içinde olduğu ve söz konusu akademisyenler tarafından Dr. Lorenzo Prendini’nin Türkiye’de saha çalışması yapabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden izin belgesi aldığı ve izin belgesinin detayları basına yansımıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü izninde akademisyen Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş tarafından; sadece “Euscorpius” cinsine ait örnekler toplanacağı; toplanacak materyalin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Biyoloji Bölümü akrep koleksiyonunda numara verilerek muhafaza edileceği; Yurt dışına örnek çıkarılmayacağı ve sadece 100 birey akrep toplanacağı taahhütlerinde bulunulmuştur. 

Fakat Euscorpius dışında birçok cins ve familyadan akrep örneği toplandığı, toplanan materyalin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Biyoloji Bölümü koleksiyonuna kaydedilmeyerek muhtemelen Dr. Lorenzo Prendini’nin çalıştığı Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesine kaydedileceği ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı, yaklaşık 1500 örnek toplandığı tesit edilmiştir. Ayrıca tarantula, örümcek ve çıyan gibi hayvanların da toplandığı ve transfer için hazırlandığı görülmüştür. Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş’ın neredeyse hiçbir taahhütlerine uymadıkları görülmüştür. Prof. Dr. Ahmet Karataş tarafından yapılan basın açıklanmasında Dr. Lorenzo Prendini’nin Gaziantep ilinde bulunduğu ve kendisine Mardin'de katılarak 3 gün beraber arazi çalışması yaptığı bildirilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Karataş, Dr. Lorenzo Prendini’nin daha sonra Iğdır iline de gittiğini bildirmiştir. Bilimsel olarak bilinmektedir ki Euscorpius cinsi üyeleri Adana ilinin doğusunda, Artvin ilinin güneyinde yayılmamaktadır. Yani Gaziantep, Mardin ve Iğdır illerinde “Euscorpius” bulunmamaktadır. Prof. Dr. Ahmet Karataş bu illerde yaptıkları saha çalışmalarının nedenini nasıl açıklamaktadır? Aldıkları iznin koşulları gereği bu illerde saha çalışmaları yapmamaları gerekmektedir. Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Dr. Lorenzo Prendini aldıkları izin belgesinin koşullarını burada da ihlal etmiştir. Prof. Dr. Ahmet Karataş’ın ifadesi ile kendisinin saha çalışmasına katılmadan önce ve katıldıktan sonra Dr. Lorenzo Prendini arazi çalışması yapıldığı, bunu da kendisine sağlanan izin belgesi ile yaptığı görülmektedir.

Çalıştıkları sahada birçok kontrol noktası bulunmaktadır ve Dr. Lorenzo Prendini kendisine sağlanan bu izin belgesi olmadan çalışamayacağı görülmektedir. Ayrıca kendisine izni alana akademisyenlerin refakat etmesi zorunludur. Düşüncemize göre Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş’ın “bizden habersiz örnek toplamış” gibi bir ifadede bulunmaları zaten bu konuda kusurlu olduklarının bir itirafıdır. Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş, Dr. Lorenzo Prendini’yi hırsının kurbanı olmakla suçlamış ve kendisini uyardıkları bildirmiştir.  Dr. Lorenzo Prendini yaptığı açıklamada bu konuda bilgisinin olmadığını ve izin belgesinin bulunduğunu ve bununla kalmayarak haksız yere suçlandığını yurt dışına çıktıktan sonra ifade etmiştir. Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş bu konuda bir hatalarının olmadığını bildirerek Dr. Lorenzo Prendini’yi suçlamışlardır. Fakat aldıkları izin belgesi ile bu kaçakçılığa olanak sağladıkları ve taahhütlerine uymadıkları açıkça görülmektedir. Düşüncemize göre Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş, Dr. Lorenzo Prendini’yi ülkemize davet ederek istediği gibi örnek toplamasını sağlamış, aldıkları izin belgesi ile istediği yerde ve toplanmasına izin verilmeyen örneklerin toplanmasına göz yummuş ve bunu ortak çıkacak birkaç makale için yapmışlardır.

Bizler ülkemizin her anlamda gelişmesi ve ilerlemesi uğruna bu kadar çabalarken bu üzücü olayın yarattığı yıkımın etkisinin anlaşılamamasını derinden yara alarak öğrendik. Derneğimizin düşüncesine göre; Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş aldıkları izin belgesinin koşullarına uymamış, kontrolsüz ve çevreye zarar verecek şekilde örnek toplanmasına yardım etmiş ve bunları ülkemizin biyoçeşitliliğine zarar vereceğini bilmelerine rağmen yapmışlardır. Aşırı miktarda ve kontrolsüz örnek toplanması ve ülkemiz değerlerinin yurt dışına çıkarılmaya çalışılması vicdanımızı yaralamıştır. İzin belgesindeki taahhütlerine uymadıkları ve biyokaçakçılık yapılmasına yardım ettikleri gerekçesi ile haklarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından soruşturma başlatılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu sebeple bu konuda yapılacak soruşturma ve incelemelerin takipçisi ve destekçisi olacağız. ''dedi

Türkiye’nin en büyük karavan fuarı KARAVANİST misafirlerini ağırlamaya hazır Türkiye’nin en büyük karavan fuarı KARAVANİST misafirlerini ağırlamaya hazır

Editör: Erdal ŞAHAN