Bu işbirliğinin, Marksizm-Leninizmin ilkeleri doğrultusunda hareket eden ve sosyalist devrimin güncelliğini savunan partiler arasında iletişimi artırarak siyasal ve ideolojik ortaklığı pekiştirmesi, partilerin işçi sınıfı içindeki bağlarını ve ortak somut mücadelelerini güçlendirmesi ve Avrupa’da devrimci mücadeleye enerji verecek gerçek bir devrimci odak oluşturması amaçlanıyor.

UCM'nin İsrail ve Hamas liderleri aleyhindeki başvurusunda süreç nasıl işleyecek? UCM'nin İsrail ve Hamas liderleri aleyhindeki başvurusunda süreç nasıl işleyecek?

Yunanistan Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Türkiye Komünist Partisi, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın da yer aldığı parti heyeti tarafından temsil edildi.

Kemal Okuyan’ın toplantıdaki konuşmasından öne çıkan başlıklar partilerin ortak faaliyetlerinin dayandığı ideolojik çerçevenin, Avrupa Komünist Hareketi’nin güncel siyasi mücadeleye koyacağı katkının ve bu işbirliğinin parçası olmayan diğer parti ve grupların, işçilerin ve aydınların ilgisini çekecek bir canlılıkla hareket etmesinin önemi oldu.

Avrupa Komünist Hareketi’nin öncülü olan ve 2013’ten beri faaliyet gösteren Avrupa Komünist İnisiyatifi geçtiğimiz Eylül ayında bazı partilerin uluslararası gelişmeler karşısında İnisiyatif’in ilkeleri ile uzlaşmayan siyasi ve ideolojik pozisyon almaları nedeniyle işlevini yitirmiş ve sona ermişti.

İki aylık kısa bir sürenin ardından gerçekleşen kuruluş, Avrupa’daki komünist ve işçi partileri arasındaki işbirliğinin sürekliliğinin sağlanması açısından önem taşıyor.

12 partinin katılımıyla gerçekleşen kuruluş toplantısında TKP’nin yanı sıra şu partiler yer aldı:
Avusturya Emek Partisi, Fransa Devrimci Komünist Partisi, Komünist İşçi Partisi – Barış ve Sosyalizm için (Finlandiya), Hollanda Yeni Komünist Partisi, İrlanda İşçi Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi, İsveç Komünist Partisi, İsviçre Komünist Partisi, Komünist Cephe (İtalya), Ukrayna Komünistleri Birliği, Yunanistan Komünist Partisi.

Toplantıda kabul edilen Filistin halkı ile dayanışma açıklaması, Avrupa Komünist Hareketi’nin kamuoyuna dönük ilk açıklaması olacak

Editör: Erdal ŞAHAN