BUÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gök Yurtseven tarafından "TÜBİTAK-3501-Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında sunulan "R-Spondin Peptitlerini Sentezleyen Nöronlarda Beslenmeye Bağlı Nöronal Aktivasyon Varlığının Immünohistokimyasal Olarak Araştırılması ve Glutamaterjik Sistemin Bu Aktivasyondaki Rolünün Histolojik Olarak Belirlenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından destek almayı başardı.

MULTİDİSİPLİNER BİR ÇALIŞMA OLACAK

BUÜ Tıp Fakültesi bünyesinde multidisipliner bir çalışma olarak yürütülecek proje ekibinde; Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Özhan Eyigör (Danışman), Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat Yalçın (Danışman) ve Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Araş. Gör. Nursel Hasanoğlu Akbulut (araştırmacı), Doktora Öğrencisi Gonca Topal (Bursiyer) ile Yüksek Lisans Öğrencisi Miray Berber (Bursiyer) yer alıyor.

Çalışma hakkında açıklamada bulunan Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gök Yurtseven; “Projeden elde edilecek bulguların, beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkabilecek obezite, şeker hastalığı, yağ metabolizma bozuklukları veya anoreksi gibi hastalıkların tedavisine yönelik temel bilgiler sağlamasını bekliyoruz. Bununla birlikte, beslenmenin beyin tarafından düzenlenmesinde yer alan proteinlerin nasıl kontrol edildiğini anlamaya çalışacağız. Yaklaşık 2 yıl sürecek ve farklı disiplinlerde görev yapan akademisyenlerle sürdüreceğimiz projenin sonunda değerli bilimsel verilere ulaşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: Erdal ŞAHAN