İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla ev sahibi toplulukların ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmak amacı ile ;Avrupa Birliğince finanse edilen “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı”(FRIT) kapsamında desteklenen “İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı”(İMEP), Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)’nun iş birliğinde; Expertise France ve EDUSER tarafından sunulan teknik destek ile yürütülmektedir.

 Çalıştaya, MEB, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TESK'in merkez ve il teşkilatları ile MYK, Bursa Valiliği İl Göç İdaresi ,BEBKA temsilcileri, tarım sektöründen ilgili meslek kuruluşları, kooperatifler, sektör uzmanları, kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ,çiftçiler katılım sağladı.

Ortak Akıl Çalıştayının açılış konuşmaları Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Adem Dinç, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal Çelebi tarafından gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından İMEP Proje Koordinatörü Aişe AKPINAR tarafından İMEP’in 1. fazı kapsamında yapılan çalışmalar ve 01 Mart 2024 tarihi itibariyle başlayan 2. fazına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Elektrikli araç sanayisine önemli destek Elektrikli araç sanayisine önemli destek

Çalıştay, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İMEP uzmanlarınca hazırlanan ‘Türkiye’de Tarımsal İstihdam Raporu’nun sunulmasını müteakiben, oluşturulan 6 çalışma grubunun teknik çalışmaları ile devam etti. Çalıştayın sonucunda, sektörün mevcut durumu ve geleceğe ilişkin önerilerin yer aldığı bir rapor hazırlanması amaçlanmaktadır. Çalıştay sonuçlarını yansıtacak bu raporun, hem mevcut çalışmalara hem de İMEP’in 2. Fazı kapsamında tarım sektöründe yapılması planlanan faaliyetlere ışık tutması beklenmektedir.

Editör: Erdal ŞAHAN