23 Nisan'da Bursa Büyükşehir 23 Nisan'da Bursa Büyükşehir

Hizmet alanlarının bu iki ilçede güncellenerek adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor. Öğretmenlerden de böyle bir talep var. Sendika olarak bir çalışma yaptık ve Valilik ve İl Milli Eğitim’e bugün yazılı olarak bu sorunun giderilmesi ile ilgili görüşümüzü bildirdik!” sözler Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Bursa Şube Temsilcisi Öğretmen Serkan Bebek’e ait.

Sendika tarafından resmi kurumlara verilen dilekçe;

TÖB SEN BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ

Konu: Hizmet Alanları ve Hizmet Puanı Güncellemesi hk.

Tarih: 31.10.2023                              

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Bursa İl olarak 1.hizmet bölgesi alanındadır ve 1.bölge olarak 6 hizmet alanına ayrılmıştır. Hizmet alanlarının 1, 2 ve 3. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38. maddesinin 4. fıkrası ile 39. maddesinin 3. fıkrası gereğince, eğitim öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden güncellenebilmektedir.

Sendikamıza Yıldırım ve Osmangazi İlçelerinde görev yapan eğitim çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda Yıldırım ve Osmangazi İlçelerinde görev yapan eğitim çalışanları hizmet puanları konusundaki adaletsizlikten yakınmakta ve bu ilçeler ile alakalı hizmet alanlarının güncellenmesi konusunda taleplerinin olduğunu dile getirmektedir. Sendika olarak yaptığımız araştırmalarda öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik gösteren eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır. Sosyo-ekonomik gelişmeler ve  hizmet alanlarının belirlendiği Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38. maddesinin 4. fıkrası ile 39. maddesinin 3. fıkrası gereğince Yıldırım ve Osmangazi ilçesi sınırları ilçesindeki bir çok okulun hizmet alanı güncelliğini ve geçerliliğini kaybetmiş durumdadır.

Yönetmeliğe göre eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağı Yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi” başlıklı 39. maddesindeki;

“(1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları, kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;

a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş-dönüş imkanının bulunup bulunmadığı,
b) Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yükseköğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı,
c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin, isteğiyle en az üç öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,
ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma, ikamet ve konaklama imkanlarının bulunup bulunmadığı,

d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,
e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,
f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilip getirilemediği,
g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup bulunmadığı,
ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı, gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilmektedir.

Bursa / Nilüfer İlçesinde yer alan okullar 1.hizmet alanına (10 puan ) girmektedir. İlimizin değişen sosyo-ekonomik şartları , Suriyeli öğrenci yoğunluğu , Kadrolu öğretmen açığı , Sınıf mevcutları gibi ve yukarıda sayılan yönetmelik maddeleri gereği Yıldırım ve Osmangazi İlçelerindeki bir çok okulun  1.hizmet alanında (10 puan) ve 2.hizmet alanında (11 puan ) olması eşitsizlik ve adaletsizlik yaratmaktadır. Bursa’da il içi tayinlerde bir çok eğitim çalışanı gerek idareci gerek de öğretmen olarak Nilüfer ilçesine tayin almaya çalışmaktadır. Hizmet alanlarının belirlenmesinde diğer bir etkende güçlük derecesi bakımından daha kötü şartlarda olan ilçelerde öğretmeni tutmak adına teşvik etmektir. Nilüfer’de merkezi bir okulda çalışan bir öğretmen ile Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde çalışan bir öğretmenin aynı hizmet puanını alması yukarıdaki yönetmelik maddelerine göre aykırılık teşkil etmektedir.

Editör: Erdal ŞAHAN